AHA rodičovství Sourozenci

Jak zabránit sporům mezi sourozenci a vychovat z nich přátele na celý život


V této dlouho očekávané knize se známá dr. Laura zabývá sourozeneckými vztahy. Poskytuje jednoduché, ale účinné návody, které dětem pomohou zvládat jejich emoce, vyjadřovat jejich potřeby a samostatně řešit spory. Díky těmto postupům si děti budou schopné vytvořit se svým sourozencem láskyplné pouto a vyrůst v empatické, chápající a spolupracující dospělé.

Kniha zahrnuje praktické a výzkumem podložené rady, jak:

 • si vytvořit hluboký vztah ke každému z vašich dětí do té míry, aby skutečně uvěřily tomu, že nikoho jiného nemůžete milovat více
 • vytvořit láskyplné rodinné prostředí, které podněcuje smích a minimalizuje hádky
 • naučit děti zdravému emočnímu sebeřízení a poskytli jim dovednosti pro samostatné řešení konfliktů, které jim umožní naplnit vlastní potřeby a respektovat potřeby druhých
 • pomohli dětem vypěstovat celoživotní sourozenecké pouto a prohloubit v nich vztahové dovednosti, které budou potřebovat k vytváření zdravých přátelských i pracovních vztahů v životě a posléze i vztahů v jejich vlastních rodinách

Hlavní témata

z obsahu

Předmluva předního dětského psychologa dr. Jaroslava Šturmy

VYUŽITÍ AHA RODIČOVSTVÍ PŘI VÝCHOVĚ ŠŤASTNÝCH SOUROZENCŮ

 1. Co to znamená vyrovnaný rodič
 2. Dovednosti, které vám jako rodiči pomohou dosáhnout větší vyrovnanost
 3. Jakým způsobem podporuje výchova bez trestů vztah mezi sourozenci
 4. Co zhoršuje sourozeneckou rivalitu a jak mohou rodiče situaci zlepšit
 5. Co když se vaše děti už perou

NEŽ SE NARODÍ NOVÉ MIMINKO A PRVNÍ DVA ROKY PO JEHO NAROZENÍ

 1. Příprava na vřelé přivítání
 2. Dobrý začátek: narození a prvních několik měsíců života
 3. Novorozenec roste: budování pozitivních základů
 4. Proč se prostě nemůžou rozdělit? Proč se děti perou o věci?

UČÍME DĚTI MÍRU

 1. Jak pomocí koučinku vést děti k tomu, aby uměly vyjádřit své pocity a řešit problémy
 2. Když proces řešení problému selže: učíme děti vyřešit konflikt
 3. Zmírnění soutěživosti
 4. Nástroje k předcházení rivalitě a posílení hlubokého pouta
 5. Vliv na pořadí narození
 • Koučování starších sourozenců
 • Koučování mladších sourozenců
 • Koučování prostředních sourozenců