Jak podpořit prostřední dítě

a předejít "syndromu prostředního dítěte"

Vliv pořadí narození

"Téměř každý případ pocitu nedostatečnosti v dětství pramení z pocitu, že někdo jiný je upřednostňován." - Alfred Adler

Jsou nejstarší děti jiné než nejmladší? Pravděpodobně ano. Nicméně většina odborníků v současnosti se domnívá, že genetické vlivy (tzn. povaha) jsou silnější než vliv plynoucí z pořadí narození. A dobrá zpráva pro rodiče je, že styl výchovy dítěte je důležitější než to, kolikáté se dítě narodí.

Vlivy pořadí narození komplikuje rovněž pohlaví. I když se prostřední dítě v rodině často cítí přehlížené, zdá se, že "syndrom prostředního dítěte" se neprojeví, pokud je prostřední dítě jediný chlapec nebo jediná dívka. Pozice jediného kluka nebo jediné holčičky mu očividně dává pocit výjimečnosti, kterou dítě mající sourozence stejného pohlaví nezažije.

Děti se však v závislosti na pořadí narození potýkají se specifickými problémy, které mohou stát v cestě navazování pouta mezi sourozenci. Níže uvádím několik věcí, které souvisí s pořadím narození a na které si jako kouč svých dětí dejte pozor.

Jak podpořit prostřední dítě

Prostřední děti vnímají, že starší sourozenci mají více výhod a více se oslavují jejich úspěchy. Nejmladší sourozenci dostávají více pozornosti a jsou na ně kladeny menší požadavky.

Studie zjistily, že prostřední děti jsou si s rodiči často méně blízké, protože nikdy nezažily čas, kdy byly "jedináčky" jako nejstarší dítě, a musely přestat být miminkem, když přišlo další dítě. Kombinace toho, že rodiče se dítěti méně věnují, a "krize identity" způsobené tím, že nemá v rámci rodiny žádnou specifickou roli, může způsobit, že dítě se bude cítit méně hodnotné, a tak začne zlobit, aby upoutalo pozornost.

Prostřední děti však mají své silné stránky. Mají sociální dovednosti - dokážou přijít na to, co starší sourozenec chce, jsou zvyklé vyjednávat, aby dostaly to, co chtějí ony, a umí hledat řešení výhodná pro obě strany. Jsou často mnohem empatičtější a ochotnější ke kompromisu než starší děti.

1. Dbejte na to, aby prostřední dítě mělo povinnosti, které mu pomohou cítit se důležitou součástí rodiny. Všechny děti mají společnou základní potřebu cítit se pro svou rodinu nepostradatelné, chtěly by mít důležitou roli a patřit. A prostřední děti jsou v pozici, kdy tato jejich potřeba nebývá vždy splněna.

2. Veďte prostřední děti k tomu, aby se za sebe uměly postavit, aby uměly odejít, když je starší dítě sekýruje. Prostřední dítě často hraje dál a nechá si ubližovat.

3. Dbejte na to, aby mělo dítě zkušenost i s jinými druhy sociální interakce, kde bude mít lepší postavení, aby nebylo stále v podřízené roli.

4. Prostřední děti si budou často chtít hrát s kamarády mimo rodinu. To je v pořádku, ale pozvěte kamarády někdy k vám domů, ať si dítě nehraje stále u kamaráda.

5. Když si dítě stěžuje, naslouchejte a mějte pochopení. Ale upozorněte ho také na to, že má ty nejlepší podmínky. Nemusí si své výhody vybojovat jako starší bratr, který musel bojovat za to, aby rodiče zmírnili pravidla, a zároveň se může s bratrem účastnit dobrodružství pro velké. Ale taky pomáhá s miminkem, a tak je i v roli staršího sourozence. A až nejstarší bratr odejde na kolej, bude nejstarším dítětem v rodině.

6. Pokud je mezi dětmi velký věkový rozdíl, má prostřední dítě šanci být na chvíli nejstarším, když se nejstarší sourozenec osamostatní a odejde z domova!

Přeložila v knize AHA rodičovství - Sourozenci Jana Vlková. Článek upravila Linda Malenovská. Napsala Dr. Laura Markham of AhaParenting.com, autorka knih Peaceful Parent, Happy Kids: How To Stop Yelling and Start Connecting a Peaceful Parent, Happy Siblings.

Original article Supporting your middle child

Líbil se vám článek?

Dostávejte emailem nové!

Pravidelně pro vás překládáme další publikované tipy dr. Laury. Zaregistrujte se k jejich odběru!

Vaši emailovou adresu použijeme k tomu, abychom vás informovali o našich novinkách. Můžete se z odběru kdykoli odhlásit na uvedeném odkazu v našich emailech.