Ochrana osobních údajů

U nás jste v bezpečí...:-)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velmi nás těší váš zájem o naše knihy a články.

Pokud jste odběratelem našich novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám osobní údaje. Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (angl. General Data Protection Regulation - Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich obchodních údajů je Linda Malenovská, se sídlem Sluneční 861, 252 42 Jesenice, IČ: 01315552, která provozuje webové stránky www.aharodicovstvi.cz . Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou zpracovány a za jaký účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám také případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít obrátit můžete mě kontaktovat na emailu aharodicovstvi@gmail.com

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, v jakém nám je sami poskytnete, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu, jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení (upozornění na nové články na našem webu, nové termíny školení a akcí, nabídka nových služeb, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.). Zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo emailem na  aharodicovstvi@gmail.com

Kontaktní formulář na webových stránkách

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, abychom mohli zodpovědět váš dotaz.

Fotografie ze živých akcí
Na některých našich živých akcích (přednášky, semináře) pořizujeme fotografickou dokumentaci. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Osobní údaje zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci vyplnění formuláře na našem webu.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na naší webové stránce nebo písemně na živé akci souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Správce používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies

Správce používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Bezpečnost

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup pouze výše uvedený "správce" a většinu zpracovatelských operací zvládá v současnosti sám a nepotřebuje k nim žádné třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Webnode, Mailchimp, Facebook,
Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: aharodicovstvi@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a kdo k nim má přístup.

Právo osobní údaje opravit či doplnit. Pokud své osobní údaje shledáte jako neaktuální či neúplné.

Právo požadovat omezení zpracování. Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje nebo že zpracováváme vaše údaje nezákonně. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejdříve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut"). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i systému všech záloh. O dokončení výmazu vás budeme informovat do 30 dní od vaší žádosti emailem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu.  Kdykoli můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce https://www.aharodicovstvi.cz/ochrana-osobnich-udaju/